Blogger Widgets KESERONOKAN MATEMATIK: RPH Membaca dan Menulis Masa

Friday, 14 December 2012

RPH Membaca dan Menulis MasaTarikh/ Hari                             :  16.04.12                                          
Masa                                       :  10:35 – 11:05    (30 minit)                                         
Kelas                                       :  5                                                      
Bil. Pelajar                               :  9                                                                     
 M/ Pel                                     :  Matematik                                                                             
Tajuk                                       :  Masa
Sub topik                                 :  Membaca dan menulis masa dalam sistem 24 jam.
Objektif                                   :  Di akhir sesi pembelajaran, murid dapat
1.    Membaca masa dalam sistem 24 jam yang ditunjukkan dalam sistem 12 jam dengam betul.
2.    Menulis masa sistem 24 jam yang ditunjukkan dalam sistem 12 jam dengan betul
3.    Menyatakan konsep dalam penulisan system 24 jam
         dengan betul.
Pengetahuan Sedia Ada         :  Murid pernah mempelajari masa dalam sistem 12 jam
Konsep                                    :  Penulisan masa dalam sistem 24 jam, 2 digit pertama ialah
   bacaan pada jam manakala.2 digit di belakang ialah bacaan  
   minit. Penulisan masa dalam sistem 24 jam tidak   
   menggunakan tanda ‘:’ dan mesti menulis jam pada digit     
   terakhir.
Bahan                                      :  Gambar rangsangan, kad masa,
Nilai                                         :  Hormat, menepati masa, keyakinan dan sistematik
Kemahiran                              :  Menjana idea, perbincangan, soal jawabLangkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
(±5 minit)
Membaca dialog yang terdapat di gambar rangsangan.
( LAMPIRAN 1 A)
Budak: Mengapakah masa yang ditunjukkan pada papan tanda penerbangan mempunyai 4 digit berturutan?

Ayah:
Masa yang terpapar pada papan tanda ialah masa antarabangsa.

Ibu:
Terdapat sebuah kapal terbang sudah hendak berlepas. Tahukah kamu yang mana satu?
1.  Guru menyuruh murid meneliti gambar rangsangan yang ditunjukkan.

2.  Guru memilih 3 orang murid melakonkan dialog yang terpapar di gambar rangsangan.


3.  Guru memberitahu murid-murid topik yang akan dipelajari pada hari ini ialah membaca dan menulis masa dalam sistem 24 jam.
1.    Murid meneliti gambar rangsangan  yang guru tunjukkan.

2.    Murid yang terpilih melakon dialog yang terpapar pada gambar rangsangan.
Kemahi-ran:
Menjana idea

Kaedah: Melakon


Alat bantu Mengajar:
Gambar rangsa-ngan

Nilai:
Hormat
Langkah 1
(± 8 min)


Soal jawab
Guru
 Masa yang ditunjukkan di tengah gambar ialah pukul berapa?
( LAMPIRAN 1 B)
Murid
Enam petang.

Penerangan konsep

Guru:
1.Julat masa dalam sistem 24 ialah 24 jam iaitu bermula daripada 0000jam hingga 2359jam.
2.Murid-murid, ketika membaca masa dalam sistem 24 jam awal 2 digit ialah masa jam manakala 2 digit belakang menunjukkan masa minit.
3.Dalam penulisan sistem 24 jam tanda ‘:’ tidak digunakan dan di akhir masa perlu menuliskan ‘jam’

Contoh masa pada jadual penerbangan:


16:00
 Dibaca:
enam belas kosong jam

Ditulis: 1700jam

22:00
 


Dibaca:
Dua puluh dua kosong jam
Ditulis:1800jam

19:30
 Dibaca:
Semebilan belas tiga puluh jam
Ditulis:1930jam

1209
 Dibaca:
dua belas kosong sembilan jam
Ditulis:2209jam

21:59
 


Dibaca:
Dua pulluh satu lima puluh sembilan jam
Ditulis:2359jam01:35
 


Dibaca:
Kosong satu tiga puluh lima jam
Ditulis:0135jam

1.    Guru mengutarakan  soalan berdasarkan gambar rangsangan yang dipaparkan.
2.    Guru menerang-kan cara membaca dan menulis dalam masa sistem 24 jam.
3.    Guru memberi penerangan tentang cara membaca dan menulis masa dalam sistem 24 jam dengan contoh masa yang ditunjukkan pada jadual penerbangan di papan hitam.


1.    Murid  menjawab soalan guru dengan merujuk gambar rangsangan yang guru paparkan.
2.    Murid mendengar cara untuk membaca dan menulis masa dalam masa 24 jam..
3.    Murid-murid mendengar penerangan dan meneliti cara membaca dan menulis masa dalam sistem 24 jam yang tertera di papan hitam.

Kemahi-ran:
Menjana idea

Kaedah:
-  Soal jawab
-  Penera-ngan


Alat bantu Mengajar:
Kad masa

Nilai:
Hormat, yakin
Langkah 2
(± 7 minit)
Contoh kad masa.

18:00
             

Dibaca :
Lapan belas kosong jam
Ditulis: 1800jam


22:09
 Dibaca :
Dua puluh dua kosong sembilan jam
Ditulis :2209jam05:35
 


Dibaca:
Kosong lima tiga puluh lima jam
Ditulis :2359jam

23:59
 


Dibaca :
Dua puluh tiga lima puluh sembilan jam
Ditulis :2359jam


00:50
 


Dibaca :
Kosong lima puluh jam
Ditulis :0050jam

01:35
 


Dibaca:
Kosong satu tiga puluh lima jam

Ditulis:0135jam
1.  Guru meminta murid-murid membaca kad masa yang guru sediakan.
2.    Guru melekatkan contoh kad masa pada papan hitam dan memilih murid ke depan untuk menulis masa yang ditunjukkan dalam  sistem 24 jam.
3.    Guru membimbing murid jika menghadapi masalah.
1. Murid-murid membaca kad masa yang guru sediakan.
2.  Murid-murid yang dipilih tampil ke depan dan menulis masa yang ditunjukkan dalam sistem 24 jam pada papan hitam.
3.  Murid-murid yang bermasalah akan dibimbing oleh guru.

Kemahi-ran:
Menjana idea

Kaedah: bacaan


Alat bantu Mengajar:
Kad masa

Nilai:
Hormat, yakin, sistematik
Langkah 3
(± 7 minit)
Lembaran kerja
Lampiran 2
1.    Guru mengedarkan lembaran kerja dan minta murid siapkan dalam masa 5 minit.
2.    Guru membincangkan jawapan yang disiapkan oleh murid.
1.  Murid menyiapkan lembaran kerja yang cikgu edarkan dalam masa 5 minit.
2.  Murid bergilir-gilir memberikan jawapan pada lembaran kerja.
Kemahi-ran : Perbincan-gan

Alat bantu mengajar:
Lembaran kerja

Nilai:
Menepati masa, yakin, sistematik
Penutup
(± 3 mint)
Soal jawab:

Guru
Apakah yang kamu mempelajari pada hari ini? pembelajaran pada hari ini.

Murid
Membaca dan menulis masa dalam sistem 24 jam.

Guru
Bolehkah kamu menerangkan cara untuk menulis masa dalam sistem 24 jam?

Murid
Ya. Penulisan masa dalam sistem 24 jam mempunyai 4 digit beserta jam. 2 digit di depan ialah masa jam dan 2 digit belakang ialah masa minit.
1.  Guru menyoal murid tentang pembelajaran hari ini.
1.  Murid menjawab soalan yang guru kemukakan.
Kemahi-ran:
Soal jawabNo comments:

Post a Comment