Blogger Widgets KESERONOKAN MATEMATIK

Friday, 14 December 2012

RPH Menukarkan masa dalam bentuk pecahan dan perpuluhan daripada minit kepada saat.Tarikh/ Hari                             :  18.04.12                                          
Masa                                       :  10:35 – 11:05      (30 minit)                                       
Kelas                                       :  5                                                      
Bil. Pelajar                               :  9                                                                    
 M/ Pel                                     :  Matematik                                                                             
Tajuk                                       :  Masa
Sub topik                                 :  Menukarkan masa dalam bentuk pecahan dan perpuluhan
   daripada minit kepada saat.
Objektif                                   :  Di akhir sesi pembelajaran, murid dapat
1.    Menyatakan cara menukarkan minit dalam bentuk pecahan kepada saat..
2.    Menyatakan cara menukarkan minit dalam bentuk perpuluhan kepada saat.
3.    Menunjukkan cara yang betul menukarkan minit dalam bentuk pecahan kepada saat.
4.    Menunjukkan cara yang betul menukarkan minit dalam bentuk pecahan kepada saat.
Pengetahuan Sedia Ada         :  Murid-murid pernah mempelajari cara mendarabkan
   pecahan dengan nombor bulat dan mendarabkan nober 
                                                   perpuluhan dengan nombor bulat.
Konsep                                    :  1 minit bersamaan dengan 60 saat. ½ minit bersamaan
   dengan 60 saat.
Bahan                                      :  Lembaran kerja
Nilai                                         :  Hormat, ketepatan, keyakinan, menemati masa dan
   sistematik
Kemahiran                              :  Menjana idea, perbincangan, soal jawab
Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
(± 5 min)
Soal jawab
Guru:
    
    daripada 10 =     

berapa?
   
     daripada 40 =

berapa?Murid 1:
 

    daripada 10

sama dengan separuh daripada 10. Untuk mendapat, kita perlu bahagikan 10 dengan 2, maka jawapan
 
     daripada 10

ialah 5.

Guru:
Bagus,

Murid 2:
 
daripada 40

sama dengan separuh daripada 40. Untuk mendapat
   
    daripada 40, kita

perlu bahagikan 40 dengan 2, maka jawapan
    
    daripada 40 ialah

20.

Guru:
Bagus.

Guru:
0.2 daripada 10 sama dengan berapa?

Murid 3:
0.2 daripada 10 sama dengan
0.2 x 10 = 2

Guru:
Bagus.

Guru:
0.25 daripada 50 sama dengan berapa?

Murid 3:
0.25 daripada 50 sama dengan
0.25 x 40 = 10

Guru:
Bagus.


Guru:
Murid-murid topik yang akan kita pelajari hari ini ialah menukarkan masa dalam bentuk pecahan dan perpuluhan daripada minit kepada saat.

1.  Guru mengulang kaji kemahiran pendaraban pecahan wajar dengan nombor bulat dengan mengemukakan 2 soalan.

2.  Guru meminta  murid seorang demi seorang tampil ke depan untuk menjelaskan cara menyelesaikan soalan yang dikemukakan.

3.  Guru mengulang kaji kemahiran pendaraban nombor perpuluhan dengan nombor bulat dengan mengemukakan 2 soalan.

4.  Guru meminta  murid seorang demi seorang tampil ke depan untuk menunjukkan cara menyelesaikan soalan yang dikemukakan

5.  Guru memberitahu  murid topik pembelajaran pada hari ini.
1.    Murid ulang kaji kemahiran pendaraban pecahan wajar dengan nombor bulat dengan mendengar soalan yang guru kemukakan.

2.    Murid yang dipilih tampil ke depan seorang demi seorang dan menjelaskan cara untuk menyelesaikan soalan.

3.    Murid ulang kaji kemahiran pendaraban nombor perpuluhan dengan nombor bulat dengan mendengar soalan yang guru kemukakan.

4.    Murid yang dipilih tampil ke depan seorang demi seorang dan menunjukkan cara untuk menyelesaikan soalan.


.
Kemahi-ran:
Menjana idea

Kaedah: soal jawabNilai:
Hormat, keyakinan
Langkah 1
(± 6 min)

Penerangan konsep
1 minit = 60 saat

Guru:
 

    minit sama

dengan berapa saat?
 

    minit
 

=              saat

 

=            saat


= 45 saat

   minit sama

dengan berapa saat?
 

    minit
 

=              saat
 

=             saat

= 12 saat

0.6 minit = ___saat
0.6 minit
= 0.6 x 60saat
= 36 saat

0.25 minit = __saat
0.25 minit
= 0.25 x 60 saat
= 15 saat

Cuba kamu perhatikan sebenarnya bentuk dalam pertukaran minit kepada saat adalah sama dengan kemahiran pendaraban pecahan wajar dan pendaraban nombor perpuluhan.
Cuma yang berlainan ialah kita perlu ingat
1 minit = 60 saat
1.    Guru menerangkan  konsep pertukaran minit kepada saat.
2.    Guru menunjukkan  murid cara menukarkan minit kepada saat dalam bentuk pecahan dan nombor perpuluhan dengan menghubungkait soalan di set induksi..


1.    Murid  mendengar penerangan konsep guru dan menjawab soalan guru dengan menghubungkait-kan soalan yang dikemukan di set induksi.
2.    Murid meneliti cara kerja yang guru tunjukkan dengan teliti.


Kemahi-ran:
-  Menjana idea
-  Menghu-bungkait-kanKaedah:
-  Soal jawab
-  Penera-ngan

Nilai:
Hormat, yakin, ketepatan
Langkah 2
(± 7 min)
Latihan  
Tukarkan minit kepada saat
 

    minit =

 

     minit  =


0.4 minit =

0.7 minit =


1.    Guru menuliskan bebertapa latihan di papan hitam.
2.    Guru meminta beberapa orang murid tampil ke depan menyelesaikan latihan.
3.    Guru membuat penyemakan jawapan bersama murid-murid.
4.    Guru memberi penerangan segera jika berlaku kesalahan dalam pengiraan.
1.  Murid meneliti soalan yang guru tuliskan pada papan hitam.
2.  Murid yang dipilih tampil ke depan menyiapkan latihan.
3.  Murid dan guru sama-sama menyemak jawapan yang telah siap.
4.  Murid-murid yang salah pengiraan akan ke depan untuk membetulkan pengiraan.

Kemahi-ran:
Menjana idea

Kaedah: penera-ngan, latihanNilai:
Hormat, yakin, sistematikLangkah 3
(± 9 min)
 (Lampiran 1)
1.    Guru mengedarkan lembaran kerja dan minta murid siapkan dalam masa 5 minit.
2.    Guru membincangkan jawapan yang disiapkan oleh murid.
1.  Murid menyiapkan lembaran kerja yang cikgu edarkan dalam masa 7 minit.
2.  Murid bergilir-gilir memberikan jawapan pada lembaran kerja.
Kemahi-ran : Perbincan-ganAlat bantu mengajar:
Lembaran kerja

Nilai:
Menepati masa, yakin, sistematik
Penutup
(± 3 mint)
Soal jawab:

Guru
Apakah yang kamu mempelajari pada hari ini?

Murid
Menukarkan minit dalam bentuk pecahan wajar dan nombor perpuluhan kepada saat.

Guru
Bolehkah kamu menyatakan konsep yang guru terapkan tadi?

Murid-murid:
Ya. 1 minit = 60 saat.
1.  Guru menyoal murid tentang pembelajaran hari ini.
1.  Murid menjawab soalan yang guru kemukakan.
Kemahi-ran:
Soal jawab