Blogger Widgets KESERONOKAN MATEMATIK: RPH Hubungkait Antara Sistem 12 Jam dan Sistem 24 Jsm

Friday, 14 December 2012

RPH Hubungkait Antara Sistem 12 Jam dan Sistem 24 JsmTarikh/ Hari                             :  17.04.12                                          
Masa                                       :  10:35 – 11:05      (30 minit)                                       
Kelas                                       :  5                                                      
Bil. Pelajar                               :  9                                                                    
 M/ Pel                                     :  Matematik                                                                              
Tajuk                                       :  Masa
Sub topik                                 :  Hubungkait antara sistem 12 jam dan sistem 24 jam.
Objektif                                   :  Di akhir sesi pembelajaran, murid dapat
1.    Menyatakan perhubungan di antara sistem 24 jam dam sistem 12 jam.
2.    Menunjukkan cara menukarkan masa dalam sistem 24 jam kepada sistem 12 jam atau sebaliknya dengan betul.
Pengetahuan Sedia Ada         :  Murid-murid pernah mempelajari cara membaca dan menulis  
   masa dalam sistem 24 jam dan masa dalam sistem 12 jam.
Konsep                                    :  Penulisan masa dalam sistem 24 jam, 2 digit pertama ialah
   bacaan pada jam manakala.2 digit di belakang ialah bacaan  
   minit. Penulisan masa dalam sistem 24 jam tidak  
   menggunakan tanda ‘:’ dan mesti menulis jam pada digit    
   terakhir.
Bahan                                      :  Gambarajah gelung masa.
Nilai                                         :  Hormat, ketepatan, keyakinan, menemati masa dan
   sistematik
Kemahiran                              :  Menjana idea, perbincangan, soal jawabLangkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
(± 5 min)
Gelung masa
( LAMPIRAN 1)

Soal jawab
Guru:
Ini ialah satu gambarajah gelung masa. Apakah jenis sistem masa yang ditunjukkan dalam gambarajah?

Murid-murid:
Sistem 12 jam dan sistem 24 jam.


Guru:
Bolehkah kamu memberitahu guru gelung masa yang mana satu menunjukkan masa dalam sistem 12 jam dan gelung masa yang mana satu menunjukkan masa dalam sistem 24 jam?

Murid:
Bahagian di dalam  gelung masa menunjukkan masa dalam sistem 12 jam dan bahagian di luar gelung masa ialah sistem 24 jam


1.  Guru menunjukkan gambar rajah gelung masa.

2.  Guru menyoal murid tentang gambarajah yang ditunjukkan.

3.  Guru memilih seorang murid menjawab soalan yang dikemukakan.
4.  Guru memberitahu murid-murid topik yang akan dipelajari pada hari ini ialah hubungkait di antara sisitem 12 jam dan sisten 24 jam.
1.    Murid meneliti gambarajah gelung masa yang guru tunjukkan.

2.    Murid menjawab soalan berpandukan gambaajah gelung masa yang guru tunjukkan.

3.    Murid yang dipilih menjawab soalan guru.
Kemahi-ran:
Menjana idea

Kaedah: soal jawab


Alat bantu Mengajar:
Gambara-jah gelung masa

Nilai:
Hormat, keyakinan
Langkah 1
(± 8 min)

Soal jawab

Guru:
Bolehkah kamu memberitahu guru julat masa dalam sistem 12 jam?

Murid:
12 jam.

Guru:
Bolehkah kamu terangkan apakah corak dalam sistem 12 jam?

Murid:
Masa itu bermula 1:00a.m hingga 12:00p.m dan 1:00p.m hingga 12:00a.m

Guru:
Bolehkah kamu memberitahu guru julat masa dalam sistem 24 jam dan Bagaimanakah coraknya?

Murid:
24 jam. Sistem 24 jam bermula 0000jam dan 2359jam.

Penerangan:
Berdasarkan gelung masa, persaman masa dalam sistem 12 jam dan sistem 24 jam adalah seperti berikut:
12:00 a.m = 0000jam
12 p.m = 1200jam.
2:00 p.m =1400jam.
1.    Guru menyoal murid tentang konsep sistem dalam masa 12 jam dan sistem dalam masa 24 jam.
2.    Guru menerang-kan persamaan masa antara masa dalam sistem 12 jam dan sistem 24 jam dengan merujuk kepada gelung masa yang dipaparkan.
3.    Guru meminta beberapa orang murid membacakan kesamaan masa dalam sistem 12 jam dan 24 jam dengan merujuk kepada gelung masa yang guru sediakan1.    Murid  menjawab soalan guru dengan merujuk gambar rangsangan yang guru paparkan.
2.    Murid mendengar penerangan guru dan memerhatikan masa yang ditunjukkan dalam gelung masa.
3.    Murid-murid yang dipilih oleh guru bergilir-gilir menyatakan kesamaan masa dalam sistem 12 jam dan 24 jam


Kemahi-ran:
Menjana idea

Kaedah:
-  Soal jawab
-  Penera-ngan


Alat bantu Mengajar:
Kad masa

Nilai:
Hormat, yakin
Langkah 2
(± 7 min)
Penerangan

Cuba kamu meneliti gelung masa ini, selepas 1:00 petang masa dalam sistem 24 jam menunjukkan 1300jam. Ini disebabkan dalam peredaran masa dalam sistem 24 jam adalah bermula 0000jam hingga 2359 jam maka selepas 12:00 petang, masa yang dibaca selepas 1200jam akan diteruskan menjadi 1300jam.
Maka ini menunjukkan masa selepas 12:00 tengah hari dalam sistem 12 jam, perlu tambah 1200 dalam sistem 24 jam.7:00a.m = 0700jam

4:00 p.m = 1200jam +0400jam
=1600jam

1100jam = 11:00a.m

1315jam =
1315jam – 1200jam
= 1:15 p.m

Latihan pada papan hitam

1.  Guru menerangkan hubungkait antara sistem 12 jam dan sistem 24 jam dengan merujuk gelung masa.
2.    Guru menunjukkan beberapa contoh.
3.    Guru memilih beberapa murid tampil ke depan menyiapkan latihan di papan hitam.
4.    Guru dan murid menilai sama-sama latihan yang dibuat.
1. Murid mendengar penerangan guru tentang hubungkait antara sistem 12 jam dan sistem 24 jam.
2.  Murid meneliti contoh yang guru tunjukkan.
3.  Murid yang dipilih tampil ke depan untuk menyiapkan latihan di papan hitam.
4.  Murid-murid bersama-sama dengan guru menilai latihan yang telah dibuat.

Kemahi-ran:
Menjana idea

Kaedah: penera-ngan, latihan


Alat bantu Mengajar:
Gelung masa

Nilai:
Hormat, yakin, sistematik
Langkah 3
(± 7 minit)
 (lampiran 2)
1.    Guru mengedarkan lembaran kerja dan minta murid siapkan dalam masa 5 minit.
2.    Guru membincangkan jawapan yang disiapkan oleh murid.
1.  Murid menyiapkan lembaran kerja yang cikgu edarkan dalam masa 5 minit.
2.  Murid bergilir-gilir memberikan jawapan pada lembaran kerja.
Kemahi-ran : Perbincan-gan

Alat bantu mengajar:
Lembaran kerja

Nilai:
Menepati masa, yakin, sistematik
Penutup
(± 3 mint)
Soal jawab:

Guru
Apakah yang kamu mempelajari pada hari ini? pembelajaran pada hari ini.

Murid
Hubungkait antara sistem 12 jam dan 24 jam.

Guru
Bolehkah kamu menerangkan apakah hubungkait antara sistem 12 jam dan sistem 24 jam?

Murid
Masa selepas 12:00 p.m. perlu tambah 1200jam dalam sistem 24 jam.
1.  Guru menyoal murid tentang pembelajaran hari ini.
1.  Murid menjawab soalan yang guru kemukakan.
Kemahi-ran:
Soal jawab


LAMPIRAN 1

No comments:

Post a Comment